(1)
Sariannidis, N.; Giannarakis, G.; Zafeiriou, E.; Billias, I. The Effect of Crude Oil Price Moments on Socially Responsible Firms in Eurozone. IJEEP 2016, 6, 356-363.