Zavyalov, Dmitry V., Plekhanov Russian University of Economics, Russian Federation