Narimanovna, Jaxybekova Galiya, Almaty Management University, Kazakhstan, Kazakhstan