Vasiljeva, Marina V., Autonomous Non-Profit Organization "Publishing House Scientific Review" (Nauchnoe Obozrenie), Russian Federation