Harun, Nor Hidayah, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Pulau Pinang, Malaysia