Matyakubov , Umidjon, Department of Management and Marketing, Urgench State University, 220100 Urgench, Uzbekistan, Uzbekistan