[1]
G. I. Andryushchenko, M. V. Savina, I. A. Stepanov, K. G. Zaritova, and D. K. Tanatova, “Risk Management Problems of Microfinance Institutions”, IJEFI, vol. 5, no. 3S, pp. 151–158, Dec. 2015.