Gan, Pei-Tha, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia