Gan, Su-Mei, Zhejiang University of Finance & Economics Dongfang Colleg, China