Wan Daud, Wan Mohd Nazri, Universiti Sultan Zainal Abidin