(1)
Yepaneshnikov, V. V.; Pugacheva, N. B.; Goloshumova, G. S.; Kuznetsova, V. V.; Dobrovolskaya, L. V.; Moiseeva, L. V.; Garaganov, A. V.; Litvinenko, N. A. Pedagogical Management of Civil Education of Research Universities Students. IRMM 2016, 6, 23-27.