(1)
Kajumova, D. F.; Khasanova, O. V.; Khripkova, D. I.; Sadykova, A. G.; Sharipova, A. V.; Vildanova, E. . M.; Zaichenko, M. . A.; Ziatdinova, J. . N. The Research of the Effectiveness of the Program on Formation of Patriotic Qualities of Pupils. IRMM 2016, 6, 155-160.