Kudryavtseva, Svetlana S., Alexey I. Shinkevich, Rustem M. Sirazetdinov, Vyacheslav T. Volov, Guzel F. Yusupova, Julia V. Torkunova, Elmira R. Khairullina, Natalya V. Klimova, and Irina Y. Litvin. 2015. “A Design of Innovative Development in the Industrial Types of Economic Activity”. International Review of Management and Marketing 5 (4):265-70. https://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/1666.